Metsästyskoirien järjestyskokeen Suomen Spanieliliiton

MEJÄ-Mestaruuskokeen

Historia

Mestarit

Kirjoittanut Ulla Ketola

Yleistä historiaa

Suomessa käynnistyi virallinen metsästyskoirien jäljestämiskoetoiminta (mejä) 1957. Suomen Kennelliitto hyväksyi silloin ensimmäiset jäljestämiskoesäännöt. Perimätiedon mukaan Lauri Vuolasvirta ja mäyräkoirapiirit toivat lajin Suomeen 1950-luvulla Saksasta, mutta spanielit saivat osallistumisoikeuden jäljestämiskokeisiin vasta 1965. Koesääntöjä on vuosien varrella muutettu lähinnä osallistuvien rotujen, pisteytyksen, luokkasiirron, katkokulman ja kaadon määräysten suhteen. Viimeisin sääntömuutos on vuodelta 2007. Silloin Kennelliitto avasi metsästyskoirien jäljestämiskokeen kaikille SKL:n alaisille roduille. Nimi säilyi metsästyskoirien jäljestämiskokeena, samoin kokeen tarkoitus ”selvittää koiran kyky jäljittää haavoittunutta tai loukkaantunutta hirvieläintä erilaisissa olosuhteissa”.

Vuotuinen mejä-koekausi alkaa huhtikuussa ja huipentuu syyskuun lopulla järjestettävään yleiseen mejä-sm-kokeeseen. Siinä JM-titteliä tavoittelevat kennelpiirien parhaat jäljestävät koirat. Kaksi spanielia fieldspanielinarttu Lähdesuon Nasta 1986 ja 1987 ohjaajanaan Raimo Mertimo (Pohjois-Häme) sekä cockerspanielinarttu Lecibsin Special Gift 2001 ohjaajanaan Sirkka-Liisa Asp (Kainuu) ovat saavuttaneet tämän arvostetun tittelin. SM-kokeiden järjestämisestä vastaavat vuorovuosin Suomen Mäyräkoiraliitto (2010), Suomen Spanieliliitto (viimeksi 2011) ja Suomen Noutajakoirajärjestö (2012).

Jälkimestaruuskokeen historiaa

Edellä mainitut liitot  järjestävät vuosittain viikkoa ennen yleistä sm-koetta kukin oman rotunsa  (roturyhmänsä) mestaruuskokeen. Vaikka näillä kokeilla ei olekaan SKL:n myöntämää mestaruusstatusta, ne on aina koettu roturyhmien arvokisoiksi.

Aloitteen spanielien jälkimestaruuskokeen järjestämisestä teki 1970 Lapin Spanielikerho. Silloisten Suomen Spanieliliiton alaisten rotujen ensimmäinen mejä-mestaruuskoe kokosi syyskuun kuudentena päivänä Rovaniemen Hirvikariin 10 koiraa, 8 cockerspanielia ja 2 englanninspringerspanielia. Lapin, Pohjois-Suomen, Satakunnan , Hämeen ja Etelä-Suomen Spanielikerhoista oli kustakin kaksi edustuskoiraa. Tuomareita oli viisi, ylituomarina Olli Tikka, ryhmätuomareina Toivo Järvenpää ja Reino Mäkitalo sekä Martti Lappeteläinen ja Orvo Kulo. Kokeen komissaarina toimi Aimo Nikupeteri. Ensimmäisen spanielien jälkimestaruuden voitti cockerspanieliuros Ferdinand, omistaja Juha Pohjanpää, ohjaaja Maire Järvenpää Rovaniemi ja ensimmäisen joukkuemestaruuden Hämeen Spanielikerho

 1970-luvun koepaikkoina olivat Rovaniemen lisäksi Kuru, Kemi, Kirkkonummi, kahdesti Eurajoki ja kolmesti Lyly. Rotukirjo laajeni 1975  amerikancockerspanieliin ja 1978 walesinspringerspanieliin.Tarkoitus oli järjestää tulevan vuoden mestaruuskoe kuluvan vuoden jälkimestarin kotimaisemissa. 1978 Lylyssä mestariksi jäljesti Veikko Hassisen englanninspringerspanielinarttu Rina Lahdesta, joten 10. jälkimestaruuskokeen 1979 järjesti Salpausselän Spanielikerho Vähä-Evolla. Ylituomarina oli Lasse Lindblom ja ylitoimitsijana Veli-Pekka Jokinen. Juhlakokeen mestariksi loimitettiin ”ikuisen kakkosen” maineen saanut Vieno Lehtisen cockerspanieliuros Blue Rovaniemeltä. Näin mestaruuskoe palasi Evolta alkulähteilleen Rovaniemelle.

1980-luvulla koepaikkoina olivat myös Kemi, Loppi, Renko, Vihti, Pietarsaari, Laitila  ja neljästi Lyly / Pilkottu. Fieldspanielinarttu Lähdesuon Nasta ja Raimo Mertimo voittivat mestaruuden 1988 Laitilassa ja veivät  20.  jälkimestaruuskokeen 1989 Hämeeseen. Sen voitti Marita Alangon tuomaroimana porilainen cockerspanielinarttu Leavenworth Sun Bubbles ohjaajanaan Erkki Rantamäki. Kokeen keskuspaikkana oli Hämeen Spanielikerhon uusi mejä-tukikohta Pilkotun kämppä Lylyn naapurissa. Joukkuemestaruuden voitti Cockerspanielit ry.

1990-luvun mestareiden luettelo on kovasti cockerspanielivoittoinen. Kymmenestä mestarista yhdeksän on cockerspanielia. Kokeet käytiin  Pietarsaaressa, Tervolassa, Kajaanissa, Jyväskylässä, Pyhännällä sekä kahdesti Eurajoella ja Evolla. Cockerspanielinarttu Wildfire Neilicca ja Ulla Ketola voittivat mestaruuden 1998 Pyhännällä ja näin 30.  jälkimestaruuskoe 1999 siirtyi Salpausselän Spanielikerhon järjestettäväksi Orimattilan Salusjärvelle. Tässä kokeessa ylituomarina oli Tuija Sällylä ja koevastaavana Otso Pollari. Jälkimestaruuden voitti cockerspanielinarttu Bell´Mano Pure Magic ohjaajanaan Rauli Markelin Helsingistä ja joukkuemestaruuden Hämeen Spanielikerho.

2000-luvun ensimmäiseen jälkimestaruuskokeeseen koirat tulivat viimeisen kerran lohkokarsintojen kautta. Pernajan Isnäsissä oli vain kahdeksan koiraa, sillä 1999–mestari joutui luovuttamaaN narttukoirille niin tyypillisen syyn eli juoksun takia. Cockerspanielit ry oli järjestämisvastuussa ensimmäisen kerran kokeen historian aikana. Kokeen ylituomarina toimi Sari Kangaslampi ja koevastaavana Aarre Lampi. Mestariksi 2000 jäljesti englanninspringerspanieliuros Marmaroses Mercury ohjaajanaan Päivi Nyman Kyröstä. Joukkuemestaruuden voitti jälleen kerran Hämeen Spanielikerho.

2001 Spanieliliiton jälkimestaruuskoe toteutettiin uusin valintaperustein. Alueellisesta lohkosysteemistä siirryttiin karsimaan koirat saavutettujen koepisteiden perusteella. Kokeiden luonne spanieliväen vuotuisena koko maan kattavana mejä-tapahtumana haluttiin muuttaa paremmin ajan henkeen sopivaksi yksilökilpailuksi ja joukkuemestaruudet jäivät historiaan. 

Vuosituhannen taitteessa myös spanielirotujen määrä Suomessa kasvoi ja vesikoirat tulivat mukaan mittelöihin. Suomen Spanieliliitossa kerhoja tuli ja meni. Satakunnan ja Kainuun Spanielikerhot lopettivat toimintansa, Kymen ja Lakeuden Spanielikerhot aloittivat. Uusia rotua harrastavia yhdistyksiä liittyi Spanieliliittoon, mutta toisaalta  perinteiset mejä-toimintaa harrastavat yhdistykset Amerikancockerspanielit 1990-luvulla ja Springerspanielit 2000-luvulla erosivat liitosta omiksi rotujärjestöikseen. Lyhyeksi jäi myös Vesikoirien kuuluminen Spanieliliittoon.

2001 jälkimestaruuskoe pidettiin Mynämäellä Lounais-Suomen Spanielikerhon toimesta. Kokeen ylituomarina oli Kari Pinola ja koevastaavana Aili Asikainen. Kokeeseen osallistui kuusi pistein karsittua SKL:n alaisten 8.2 ja 8.3. rotujen edustajaa sekä edellisen vuoden mestari. Koirat olivat Marttilasta, Lohjalta, Kyröstä, Kemiöstä, Turusta ja Riihikoskelta. Jälkimestaruuden voitti uusi rotu näissä kisoissa kooikerhoundnarttu Golden-Fox Sindarella ohjaajanaan Pentti Mamia Marttilasta.

2000-luvun muut mestaruuskokeet pidettiin kahdesti Mikkelissä ja Espoossa sekä kerran Laitilassa, Vihdissä, Elimäellä ja viimeksi Lopen Keihäsjärvellä. Lopelle kokeen toi vuoden 2008 voittaja espanjanvesikoirauros, jälleen uusi rotu  jälkimestaruuskokeissa,  Herman´s Gozador ohjaajanaan Janne Vartiainen Helsingistä. 40. jälkimestaruuskokeen 2009 järjesti Etelä-Suomen Spanielikerho. Kokeen ylituomarina oli Satu Savolainen-Pulli ja koevastaavana Olli Pajala. Ilmassa oli nostalgiaa. Mestariksi jäljesti cockerspanielinarttu Nightlane´s Eveningstar ohjaajanaan Ulla Ketola Hämeenlinnasta.

2010–luvun ensimmäinen mestaruuskoe pidettiin Ruoveden Ylä-Väärin Pilkotussa. Järjestäjänä oli Cockerspanielit ry, ylituomarina Alf Lindblom ja koevastaavana Jan Egeland-Jenssen. Kovatasoisessa kokeessa mestariksi jäljesti cockerspanielinarttu Baysway Thelma Rose ohjaajanaan Heli Härkälä Lohjalta. 2011 kokeen järjesti Suur-Helsingin Spanielikerho Espoon Kalmarissa vain kuudelle koiralle, sillä mestaruutta puolustava Thelma oli kuollut keväällä tapaturmaisesti. Natura-alueella uudeksi mestariksi leivottiin kotkalaisen Riitta Helteen omistama ja ohjaama cockerspanieluros Loitsutuulen Wizard. Kokeen ylituomarina oli Jyrki Rasinpää ja koevastaavana Jukka Kuparinen.

Vuonna 2001 voimaan tullut sääntömuutos teki kymmenessä vuodessa mestaruuskokeesta eteläisen Suomen mestaruuskokeen. Runsaasti mejä-kokeita järjestävä Etelä-Suomi tarjosi spanieleille hyvät mahdollisuudet näyttöihin ja pääsyn kokeisiin. 11.1.2011 Spanieliliitto hyväksyi pitkän valmistelun jälkeen mestaruuskokeelle sellaiset säännöt, että koko maan kattava alueellinen edustus säilyy. Siksi vuoden 2012 mestaruuskokeessa siirryttiin uudenlaiseen lohkokarsintaan ja kokeen järjestämisvuorot jaettiin vuorovuosin lohkoille.

2012 jälkimestaruuskoe oli cockerspanielien hallitsema. Kokeen järjesti lohkoon 2 kuuluva Cockerspanielit ry yhdessä Suomen Spanieliliiton kanssa ja kaikki osallistujat olivat cockerspanieleita. Hämeenlinnan Rengossa pidettyyn kokeeseen osallistui edellisen vuoden mestari ja edustaja kuudesta lohkosta eri puolilta Suomea;  lohko 1 Espoosta/ Etelä-Suomen Spanielikerho, lohko 2 Jämsästä/ Cockerspanielit, lohko 3 Kotkasta/ Kymen Spanielit, lohko 4 Vaasasta/ Lakeuden Spanielit, lohko 5 Jyväskylästä/ Keski-Suomen Spanielikerho ja lohko 6 Kemistä/ Lapin Spanielikerho. Mestaruuden voitti lohkoa kaksi edustanut cockerspanielinarttu FI JVA Lecibsin Trixieball, omistaja ja ohjaaja Sirkka-Liisa Asp. Kokeen ylituomarina toimi Juha Junkala ja koevastaavana Ulla Ketola.

Tilastojen kertomaa

Jälkimestaruus ja joukkuemestaruus ovat käyneet käsi kädessä 31 kertaa.

Eniten joukkuemestaruuksia, kahdeksan on Hämeen Spanielikerholla. Viisi kertaa joukkuemestaruuden on voittanut Pohjois-Suomen ja Lounais-Suomen Spanielikerho, neljä  kertaa Salpausselän Spanielikerho sekä kahdesti Etelä-Suomen ja Pohjanmaan Spanielikerho. Yhteen joukkuemestaruuteen ovat yltäneet Lapin ja Satakunnan Spanielikerhot. Valtakunnallinen Cockerspanielit ry on voittanut joukkuemestaruuden kahdesti ja Springerspanielit ry kerran.

Kolme koiraa on voittanut jälkimestaruuden kahdesti peräkkäin.1984-85 sen teki walesinspringerspanieliuros SF M& J& TVA Adventurer omistaja Leif Vidfelt Kärjenniemi, 1994-95 cockerspanielinarttu FIN JVA Wildfire Neilicca omistaja Ulla Ketola Hämeenlinna  ja  2007-08  espanjanvesikoirauros  FIN JVA TK2 Herman´s Gozador omistajat Mirka ja Janne Vartiainen Helsinki.

Kahteen voittoon ovat yltäneet myös seuraavat neljä spanielia; 1973 ja 1976 cockerspanieliuros Inky Touched de Brightdale´s, omistajat Pirjo ja Jorma Laakso Pori ja Tampere, 1974 ja 1977 englanninspringerspanieliuros Copycat of Skyway, omistajat Katri ja Sanna Lampinen Tampere, 1986 ja 1990 cockerspanieliuros Crawford Future Star, omistajat Eila ja Risto Jääskeläinen Kokkola sekä 1989 ja 1992 cockerspanielinarttu Leavenworth Sun Bubbles, omistajat Kerttu ja Erkki Rantamäki.

Ainut kolmoismestari on Wildfire Neilicca, sillä se on voittanut mestaruuden Kajaanissa 1994, Evolla 1995 ja Pyhännällä 1998.

Suomen Spanieliliiton Jälkimestaruuskoe on järjestetty 43 kertaa.  Mestaruuden on voittanut cockerspanieli 26 kertaa, englanninspringerspanieli 7, amerikancokerspanieli 3,  walesinspringerspanieli 3 ja espanjanvesikoira 2 kertaa, fiedlspanieli ja kooikerhound kumpikin kerran.

Sivua saa lainata Spanielien Mestaruuskokeeseen liittyviin sivustoihin ja julkaisuihin.